Back To Top

วันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขามหาชนะชัย ได้จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมมณฑารพ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com