Back To Top

Up

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

เอกสารงานวิชาการ

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2565
แนวทางการประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
น้ำหนัก ส่วนสูง นักเรียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 2565
คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 2565
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565
 
 
Powered by Phoca Download
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com