Back To Top

งานธนาคารทองคำร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าหยาดจัดกิจกรรมธนาคารทองคำเคลื่อนที่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15:30 น. ณ ตลาดสดเทศบาล ในงานมีการรับซื้อขยะและจับฉลากแจกรางวัลมากมาย
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี รองเท้า
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ


โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com