Back To Top

“วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” หนังสือจารึกไว้ในตำนาน “บ้าน ม.ช.” พ.ศ.2565 ในรูปแบบ e-Book คลิกอ่านที่นี่📍https://bit.ly/3dyi985

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความพูดว่า "จารึกไว้ในตำนาน นาน "บ้าน ม.ช.' จารึกไว้ พ.ศ.๒๕๖๕ ២៥៦៥ วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ดีท คุณความ ยืน จารีกไว้ในตำนาน จารีกไว้ พ.ศ.๒๕๖๕ บ้าน ม.ช. บันถึกแห่งความทราจำที่เปี่ยมคุณค ของชาวมหาชนะชัยวิทยาคม เพื่อเป็นมุทิจิตนุสรณ์ ในวาระเกษียณอายุราชการ ของบุคคลผู้เป็นที่เคารพรักของเรา สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่ออ่านในรูปแบบ e-Book Scan m M ScanMe 马 ร้อยรัก รวมใจ สานสายใยมุฑิตา ce ต้านอาอน ил6 ยมุฑิตา"

ติดตามข่าวสารของโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมได้ที่
YouTube : Mahawit Studio
FB : โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com