Back To Top

แผนผังงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จารึกไว้ในตำนาน บ้าน ม.ช. พ.ศ.2565 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 ณ หอประชุมมณฑารพ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
***********************************************
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความพูดว่า "แผนผังงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จารึกไว้ในตำนานบ้าน ม.ช. พ.ศ. 2565 เวทีงานมุทิตาจิต แถวที่ วันอังคาร 27 กันยายน .ศ.2565 ณ หอประชุมมณฑารพ รร. มหาชนะชัยวิทยาคม เวลา17.30 น. เป็นดันไป ครู รินทร์1 ครู ซรินทร์2 กรรมการ สถานศึกษา แถวที่ ครู ชรินทร์ ผอ.1 ครู ซรินทร์ ครูเก่า ม.ช. แถวที่ ผอ.2 ซรินทร์ สายสุณีย์ โต๊ะกลาง ที่นั่ง ท่าน รร.กุดชุมฯ แถวที่ ร.ม.ช. สอนแก้วๆ พลาวรรณ แม่ วัฒนา ครู แถวที่ 5 ครู รร.ม.ช. พลาวรรณ แถวที่ 6 ครู รร. ม.ช. วัฒนา ครู ม.ช. ร.ม.ช. ครู ร.ม.ช. ครู ม.ช. ทางเข้า"
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมได้ที่
YouTube : Mahawit Studio
FB : โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com