Back To Top

ประกาศ !
งดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมบังคับ
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565
เนื่องจากจะมีกิจกรรมการประชุมคณะสี ในคาบเรียนที่ 7
✳️หมายเหตุ ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดกีฬาสี
***********************************************
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมได้ที่
YouTube : Mahawit Studio
FB : โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com