Back To Top

การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ O-NET สำหรับนักเรียน ม.3 ที่จะเข้าสอบในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 13 - 14 มีนาคมนี้
📌 ให้นักเรียน เตรียม ✏ ดินสอดำ 2B ⬜ ยางลบ 🖊 ปากกา 📛 กบเหลาดินสอ และ 🆔 บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีเลข 13 หลัก มีรูปถ่ายที่ยังไม่หมดอายุแสดงตนเข้าห้องสอบ
📵 ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
🕗 หากใส่นาฬิกาเข้าห้องสอบ ต้องเป็นนาฬิกาเข็มธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น
✅ ให้ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ คลิกที่ลิงก์ https://www.facebook.com/102275478466318/posts/134450381915494/?extid=0&d=n
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com