Back To Top

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับนักเรียนในการเข้ารับราชการทหาร เป็นทหารกองเกิน อายุ 18 -20 ปี เกิด พ.ศ.2544 - 2546 สมัครได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "อยู่ รัก มหาชนะชับ มหาชนะชัย ประชาสัมพันธ์ หน่วยสัสดีอำเภอมหาชนะชัย โทร. ๔๕๗๙ ๙๓០២ ΚΛΛΛΛΛΚΑ ขอเชิญชวน น้องๆ ชาวอำเภอมหาชนะชัย ร้องขอฯ สมัคร) เป็นทหารกองประจำการ โอกาสดีๆ เส้นทางการเข้ารับราชการอาชีพ รับราชการทหาร สำหรับ ปี เกิด พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒๙ เกิด พ.ศ. ๒๕๔๒ ทหารกองเกิน ทหารกองเกิน อายุ ๑๘ อายุ ២២- ๒๕๔๔ ๒๕๓๕ ที่จับได้ สลาก ดำ นอกจากได้รับใช้ ประเทศชาติ ได้เข้ารับการฝึก ที่เป็นหน้าที่ชายไทยแล้ว ยังมโอกาสี่จะขาับารึกยโรเรยหาร เพื่อเข้ารับราชการ อาชีพทางราชการหหาร ៣. กำหนดเขตการรับสมัคร ภายใน วันอาทิตย์ ที่ ២๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ไม่เว้น วันหยุดราชการ ได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โอกาสพิเศษมาถึงแล้ว เหลือเวลาอีก ๑๕ วัน รีบตัดสินใจและสมัครด่วน"ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com