Back To Top

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
🌟🌟New📌🌟🌟
ประกาศจากคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันวาเลนไทน์ 😍 ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรัก💕ทางคณะกรรมการนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อที่จะให้เพื่อน ๆ นักเรียนทุกคนได้แสดงความรัก ความรู้สึกผ่านกิจกรรมที่เราร่วมกันจัด
💟
📦กิจกรรม " Random love box (วาเลนไทน์ส่งรัก)" เป็นกิจกรรมที่จะช่วยเป็นตัวกลางในการแสดงความรักผ่านตัวหนังสือ
โดยแบ่งออกเป็น 3 box
box ที่ 1 เป็นของ ม.ต้น
box ที่ 2 เป็นของ ม.ปลาย
และ box ที่ 3 เป็นของคณะครู
เพื่อให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ นักเรียนทุกคนได้เขียนจดหมายส่งความรักและความรู้สึกดี ๆ แล้วนำมาหย่อนลงในกล่องของเราภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. จากนั้นคณะกรรมการนักเรียนจะนำส่งจดหมายในวันวาเลนไทน์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (ตอนบ่าย)
📌กติกาง่ายๆ📌
ข้อที่ 1🎈
✨ระบุชื่อและห้องของผู้รับให้ชัดเจน
ข้อที่ 2🎈
✨หากจะส่งถึงน้อง ม.ต้น ให้หย่อนลงกล่อง ม.ต้น💌
✨หากจะส่งถึงพี่ ม.ปลาย ให้หย่อนลงกล่อง ม.ปลาย
✨หากจะส่งถึงคุณครู ให้หย่อนลงกล่องของคุณครู
📌โดยมีข้อแม้ว่า
📌ห้ามเขียนคำหยาบลงในจดหมายเด็ดขาด 📌
Cr. คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com