Back To Top

ประชาสัมพันธ์จากกุล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันจรวดขวดน้ำยิงไกล ประเภททีม 3คน นักเรียนสามารถสมัครที่ครูพรชัย สุขทรัพย์ หรือสมัครผ่านลิงค์ https://forms.gle/3UCfxAkD9bxMPZph9 ได้อีกทางนึงครับ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ให้นำจรวดที่จะใช้แข่งมาลงทะเบียนพร้อมกันที่โดมก่อนเข้าแถวครับ
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com