Back To Top

Up

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

เอกสารงานบุคคล

คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2565
คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนปีการศึกษา 2565
แบบสรุปการตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกายนักเรียน 2565
รายงานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 
Powered by Phoca Download
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com