ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

แสดงบุคลากรทั้งหมด
นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูล

 
ฝ่าย/กลุ่ม:กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
  • ครู
วิทยฐานะ:
  • ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก:
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์:
  • 089-716-7766ชื่อของคุณ


เบอร์โทร


อีเมลล์


ชื่อเรื่องข้อความ


ข้อความ


โปรดใส่รหัส   


โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097