ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

แสดงบุคลากรทั้งหมด
นางนงลักษณ์ ศิริชัย

 
ฝ่าย/กลุ่ม:กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง:
  • ครู
  • หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ:
  • ชำนาญการพิเศษชื่อของคุณ


เบอร์โทร


อีเมลล์


ชื่อเรื่องข้อความ


ข้อความ


โปรดใส่รหัส   


โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097