ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

แสดงบุคลากรทั้งหมด
นายบันเทิง สุดแสน

 
ฝ่าย/กลุ่ม:ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง:
  • ครู
  • รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ฝ่ายการเงินและงบประมาณ
วิทยฐานะ:
  • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
  • 090-242-6776

นายบันเทิง สุดแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมชื่อของคุณ


เบอร์โทร


อีเมลล์


ชื่อเรื่องข้อความ


ข้อความ


โปรดใส่รหัส   


โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097