ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

แสดงบุคลากรทั้งหมด
นายพรรษา ห้องแซง

 
ฝ่าย/กลุ่ม:ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง:
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
วิทยฐานะ:
  • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
  • 089-023-9823

นายพรรษา ห้องแซง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไปชื่อของคุณ


เบอร์โทร


อีเมลล์


ชื่อเรื่องข้อความ


ข้อความ


โปรดใส่รหัส   


โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097