ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

แสดงบุคลากรทั้งหมด
นายเสน่ห์ แสนจันทร์

 
ฝ่าย/กลุ่ม:ฝ่ายบริหาร
Emailsanahsanchan@gmail.com
ตำแหน่ง:
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ:
  • ชำนาญการrพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
  • 081-999-3830

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมชื่อของคุณ


เบอร์โทร


อีเมลล์


ชื่อเรื่องข้อความ


ข้อความ


โปรดใส่รหัส   


โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097