Back To Top

ชื่อ-นามสกุล:*
E-mail :*
คำถวายพระพร:*
หน่วยงาน/สังกัด/อื่นๆ:*
Recaptcha Word Verification:

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com