Back To Top

วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน
ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ “จารึกไว้ในตำนานบ้าน ม.ช. พ.ศ.2565” โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมคม วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 ณ หอประชุมมณฑารพ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สำnักงนwพนeโ จารึกไว้ในตำนาน บ้าน ม.ช. พ.ศ.๒๕๖๕ OမB ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมทิตา ขอเชิญร่วมงาน ២៧ กันยายน ๒๕๖๕ งานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ณ หอประชุมมณrาร โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กิจกรรมภาคเช้า เวลา ๐๘.๔๕u. เป็นต้นไป กิจกรรมภาคค้ำ เวลา ១៧.๓๐ น. เป็นต้นไป"
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com