Back To Top

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รับการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. มนตรี แจ่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม นายทรงสิทธิ์ พจน์ชนะชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายบรรพต จันทสิทธิ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
รูปภาพเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mahawit&set=a.1734679866712424&_rdc=1&_rdr
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com