Back To Top

วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 , 6 และปัจฉิมนิเทศ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 18 คน และผู้คนกำลังยืน

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com