Back To Top

วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมจัดการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2563

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

 

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com